Slovakya Üniversite Başvuru Belgeleri


(    )       Lise Diploması

Lise diplomasının fotokopisine Noterden onaylı ve Belgeye Vilayet Makamı'ndan Apostil Mührü bastırılmalıdır. ( İngilizce yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmalı)

 

(    )     Kimlik Fotokopisi

Kimlik fotokopisi (Apostil mührüne ve noter onayına gerek yok)

 

(    )     Pasaport Fotokopisi

Pasaportun resimli olan bölümün fotokopisi (Apostil mührüne ve noter onayına gerek yok)

 

(    )     Sağlık Raporu

Tam teşekküllü ve devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurul raporu , HIV testi ve Hepatit B aşısının yapıldığına dair kanıt. ( İngilizce yeminli tercümandan çevirisi yapılmalı ve noter onayı olması gerekir)

 

 (    )     Lise Transkripti

Öğrencinin mezun olduğu liseye başvurularak alınacak olan belgede; lise 1-2-3-4 dönem ve dönem sonu notlarının açık ve eksiksiz belirtilmesi gerekir. ( İngilizce yeminli tercümandan çevirisi yapılmalı ve noter onayı olması gerekir)

 

(    )     Sabıka Kaydı

(Apostil mührü ve İngilizce tercümeli)

 

(    )    Biyometrik Fotoğraf

7 adet arka fonu beyaz Biyometrik fotoğraf gereklidir. ( resmin arka kısmında ad-soyad yazılıp imza atılacak)

 

(    )     Taahhütname (Garantörlük)

Öğrencini ailesi tarafından (anne ve baba ) herhangi bir notere başvurularak alınan taahhütname belgesinde ; " öğrencini eğitim süresince okul masraflarının ailesi tarafından karşılanacağının taahhüt  edilmesi" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeye noterde herhangi bir tutar yazdırılmamalıdır. Bu belge öğrencinin Macaristan ve Slovakya Konsolosluğu'nda Öğrenci Vizesi müracaatında gerekecektir.

(    )     Başvuru ve Sınav ( Kabul Sınavı)

(    )     Ödeme Bilgisi

(    )     CV (İngilizce öz geçmiş örneği )

(    )     Doğum kayıt örneği (Nüfus müdürlüklerinden alınacaktır)